Kalender

MAJ
Sön 3 16:00 Ingen Gudstjänst i Elimkyrkan
Tis 5 18:30 Hemgrupper
Sön 10 16:00 Gudstjänst, Lennart Fjell predikar
Tis 12 18:30 BÖN i Kyrkan
Sön 17 16:00 Gudstjänst, Lennart Fjell predikar
Tis 19 18:30 Hemgrupper
Sön 24 16:00 Gudstjänst, Peter Hague predikar
Tis 26 18:30 BÖN i Kyrkan
Sön 31 16:00 Gudstjänst med Nattvard, Lennart Fjell predikar

Elimkyrkans alla samlingar i Kungsbergskyrkan, Stegsgt 1 Åmål, om inget annat anges

Elimkyrkans hemgrupper samlas i hemmen tisdagar
i Bengtsfors-, Åmåls- och Grums kommuner.