Elimkyrkans proklamation

2012-06-03. G:a Kyrkan i Åmål var fullsatt, Pastor Robert Ekh från Livets Ord Uppsala, som hastigt fick rycka in då Pastor Ulf Ekman precis dagarna innan fick avboka p.g.a. sjukdom, predikade om Guds Församling och avskiljde Lennart Fjell som Pastor för Elimkyrkan.

Proklamation fullsatt kyrka

Pastor Robert Ekh undervisade om Guds Församling på ett härligt inspirerande och uppmuntrande sätt! Och sin vana trogen undervisade Robert på sitt hängivna personliga humoristiska och enkla sätt som fick varje lyssnare att se och förstå den lokala församlingens värde och styrka.

elimkyrkan proklamation Robert Ekh predikar 2

Pastor Håkan Gniste från Fristaden Uddevalla, som tillsammans med Pastor Robert Ekh lade händerna på Birgitta & Lennart och förlöste dem genom bön och profetiskt tilltal till herdar för församlingen, delade sedan vittnesbördet om Fristadens arbete i regionen som pågått i över 20 år! Nu ser han och församlingen Fristaden hur Elimkyrkan är bönesvaret på deras böner och som han sa: ”Nu klipper vi banden till Fristaden” men ser samtidigt framför sig ett långt och fruktsamt gemensamt samarbete i framtiden.

elimkyrkan proklamation Robert Ekh och Håkan Gniste avskiljer Lennart och Birgitta

elimkyrkan proklamation Håkan Gniste (1)

Bosse Järpehag & team ledde på sitt helt unika sätt församlingen in i innerlig härlig lovsång som gav en atmosfär av stark Gudsnärvaro.

Elimkyrkan proklamation Bosse Järpehag lovsång 2

I slutet av mötet hälsades Elimkyrkan välkommen in i den kristna gemenskapen i både Åmåls och Bengtsfors kommuner. Från Åmål hälsade Peter Landälv, Missionskyrkan Pastor, välkommen och från Bengtsfors hälsade Magnus Magnusson, Präst Sv Kyrkan, välkommen!

elimkyrkan proklamation Lennart hälsar välkommen liten bild

elimkyrkan proklamation glada pastorer