Om oss

Välkommen med namn

Gemenskapen ElimDalsland blev Församlingen Elimkyrkan

​I december 2006 samlades en grupp på 10 personer för att samtala och diskutera kring en vision om att starta upp en kristen gemenskap i regionen! Det var början på det som i dag har blivit  Elimkyrkan!

I januari 2007 började vi ha möten i det kapell i Skåpafors som tidigare tillhörde Skåpafors Elimförsamling, därför tog vi namnet Elim! Men vi ville inte bara vara verksamma i den lilla orten Skåpafors utan också nå ut i Bengtsfors kommun och i övriga Dalsland, därför namnet Dalsland … och så formade vi gemenskapen ElimDalsland.

Tidigt började vi med ngt vi kallade för Dalslandsbön, bönesamlingar där vi lyfte upp landskapets alla kommuner och dess församlingar, präster/pastorer, företag, politiker etc. Vi ber om upprättelse, arbetstillfällen, starka familjer, genombrott i församlingar etc

Vi har starka band till församlingarna Livets Ord i Uppsala och Fristaden i Uddevalla och vår samfundstillhörighet är Trosrörelsen.

Tidigt såg vi att namnet ElimDalsland blev ”för litet” för oss då vi också har ett starkt engagemang i södra Värmland och många härliga människor som bor och verkar i det området. Därför känns namnet Elimkyrkan nu passande då det inte har en regionalt bunden karaktär! Vår verksamhet idag fokuseras till 3 kommuner i regionen Norra Dalsland och Södra Värmland: Bengtsfors, Åmåls och Grums kommuner.

Lovsång och nattvard blev två viktiga ingredienser i våra möten som präglas av mycket lovsång.

Lördagsbibelskola har vi haft under några terminer då vi tror att det är viktigt att vi som kristna tränger djupare in i Guds ord.

Det ekumeniska samarbetet med andra kyrkor och gemenskaper i Guds församlingsfamilj har från första början haft högt prioritet. Vi tror inte att ekumenik i största allmänhet skapar en sorts automatisk Gudslängtan i regionen, men vi tror att om vi från olika delar av kristenheten ärligt söker Jesu hjärta när vi samlas till enhet i bön, tillbedjan, lovsång och förkunnelse, då är Jesus egna ord och bön vårt fokus! Jesus bad ju om att vi skulle bli ett, för att världen ska tro: ”Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss. Då skall världen tro på att du har sänt mig.” (Joh 17:21).