LOVSÅNGSGUDSTJÄNST!

Gudstjänst Söndag 24/4 kl 16:00
LOVSÅNG & TILLBEDJAN!!!
Vi låter världens stim & stoj stanna utanför kyrkan – och kommer inför Herrens tron i lovsång & tillbedjan … skapar en helig atmosfär i vördnad och tacksamhet att Han gett oss allt vi behöver:
– Frälsaren Jesus Kristus
– Hjälparen den Helige Ande!
Välkommen!

20160424 Gudstjänst Lennart Fjell

INBJUDAN TILL DALSLANDSBÖN

Till alla på Jesus troende i Dalsland!
DALSLANDSBÖN LÖRDAGEN 2/4 09:00-18.00
Plats: Kungsbergskyrkan, Åmål

Hela kristenheten i Dalsland är inbjuden att komma tillsammans inför Guds ansikte i bön, tillbedjan och lovsång … för Guds skulle och för Dalslands skull!!!
Oavsett var på den kristna samfundskartan din andliga hemvist är, oavsett vilket bönespråk eller uttryckssätt du är van att använda … se detta böneinitiativ som ett allkristet gemensamt bönerop till vår Herre för vårt landskap!!!
Varmt välkommen!
Dalslandsbön4