Välkommen till Elimkyrkans träffar

Välkommen med namn

Kontakt info@elimkyrkan.net

Bluesfestival i Åmål

Torsdag 10/7 
kl. 20:00 Bluesmässa på Kungsberget
Bluesmusik med Rev Curt & Troublemakers, Nattvard, förbön … 
Efter mässan konsert med Next Exit

Fredag 11/7
kl. 11:00 Gatublues Rev. Curt & Troublemakers på Gågatan
kl. 11:30 Musik & Fika i Frälsningsarméns trädgård
kl. 14:30 Konsert med Magic Gus, Kungsberget
kl. 15:00 Konsert med Next Exit, Kungsberget
kl. 16:00 Konsert med Rev. Curt & Troublemakers, Kungsberget
Café öppet från kl. 15:00
Grillarna på efter konserterna

Lördag 12/7
kl. 11:00 Gatublues Next Exit på Gågatan
kl. 11:30 Musik & Fika i Frälsningsarméns trädgård
kl. 14:30 Konsert med Magic Gus, Kungsberget
kl. 15:00 Konsert med Rev. curt & Troublemakers, Kungsberget
kl. 16:00 Konsert med Next Exit, Kungsberget
Café öppet från kl. 15:00
Grillarna på efter konserterna 
kl. 20:00 Inomhuskonsert Akustisk GospelBlues, Kungsbergskyrkan

Söndag 13/7
kl. 11:00 Bluesgudstjänst, Kungsberget
efter Gudstjänsten konsert

Posted in Uncategorized | Leave a comment